Pravidla užívání serveru Ban.cz

 1. Reklamní server Ban.cz slouží ke správě reklamních prostorů.
 2. Služby tohoto serveru může zdarma využívat každý, kdo se patřičným způsobem zaregistroval (uživatel). Registrace uživatele musí být provedena na funkční emailovou adresu. Neoprávněné používání cizí nebo nefunkční adresy se považuje za porušení pravidel a uživateli může být jeho účet včetně všech jeho nastavení zrušen.
 3. Uživatel si může založit více účtů pokud splňuje bod 2. a pro každý účet použije jinou emailovou adresu.
 4. Za používání serveru Ban.cz se na každém reklamním prostoru jednou za čas objeví místo reklamy uživatele (Vaše) reklama serveru Ban.cz (naše). Zobrazovací poměr se nastavuje individuálně pro každý reklamní prostor a je závislý od množství zobrazené reklamy danného reklamního prostoru. Základní hodnota poměru je 1z15 (jedna z patnácti). To znamená, že server zobrazí 14 reklam uživatele (Vašich) a pak jednu svou (naší). O velikosti poměru lze jednat. Reklama zobrazovaná serverem Ban.cz neobsahuje hanlivé, erotické ani jinak pohoršující témata. Reklama uživatele (tj. Vaše) může naproti tomu obsahovat cokoliv co uváží uživatel za vhodné.
 5. Zobrazování reklamy do reklamní prostor je realizováno určitým kódem, který se vloží do html stránky. Poloha kódu na stránce, množství stránek obsahující tento kód i jejich množství na jedné stránce je zcela na rozhodnutí uživatele.
 6. Uživatel si na svém účtu může spravovat několik reklamních prostorů, které lze spojovat do skupin. Spojování do skupin je dobré pro přehlednější statistiky. Každý reklamní prostor může mít nadefinován několik reklam. Reklama je obrázek s odkazem na určité místo v internetu.
 7. Reklamní prostory mohou využívat reklam několika předvolených rozměrů. Všechny reklamy danného prostoru musí však mít stejný rozměr.
 8. Systém rozeznává dva druhy reklamních prostorů - banery a ikonky. Banery jsou klasická forma reklamy na internetových stránkách. Zobrazuje se vždy jedna vybraná reklama. Pokud je pro nějaký reklamní prostor definováno více reklam, vybere se jedna podle určených pravidel, a ta se zobrazí. Ikonky se od prvního typu mírně liší. Zobrazují se vždy všechny reklamy definované v reklamním prostoru, které splňují daná kritéria.
 9. Pokud není v reklamním prostoru definována žádná reklama splňující podmínky pro zobrazení, zobrazí se průhledný (prázdný) obrázek příslušných rozměrů.
 10. Podmínky pro zobrazení reklamy závisí na typu prostoru. Banery - každá reklama má tzv. koeficient. Koeficient udává jak často se bude reklama zobrazovat. Pokud obsahuje reklamní prostor 3 reklamy, první má koeficient 1, druhá 2 a třetí 3, pak je součet všech koeficientů je 6. To znamená, že první reklama se bude zobrazovat v poměru 1z6 (tj. každá šestá) k ostatním, druhá v poměru 2z6 (tj. každá třetí) a třetí 3z6 (tj. každá druhá). Tento poměr je zaručen v průběhu každých 6ti zobrazení v období, kdy se mají zobrazovat všechny tři reklamy. Zobrazení reklamy je omezeno časem a volitelně i počtem zobrazení (imprese). U ikonek nemá koeficient smysl, protože se zobrazují všechny reklamy. Omezení časem a počtem impresí se však uplatňuje i zde.
 11. Další vlastnosti. Reklamní prostor může v případě typu ikonky obsahovat další nastavení. Orientace - zda se reklamy zobrazují pod sebou, nebo vedle sebe. Mezera - mezery mezi reklamami. Každá reklama může mít nezávisle od typu prostoru nastavené tyto vlastnosti. Alternativní text - text, který se zobrazuje po nejetí myši na obrázek reklamy. Email - kontakt na zadavatele reklamy. Odkaz - html odkaz - není povinný.
 12. Velikost souboru reklamního obrázku je omezena na 150kB. Doporučujeme Však nepoužívat soubory větší než 25kB.
 13. Speciální rozměr 1x1. Používá se tam, kde zobrazování reklam není žádoucí, ale statistika ano. Vhodné pro zjištění potenciálu případného reklamního prostoru. Definování jednotlivých reklam je v takovémto prostoru nesmyslné, protože reklama o velikosti jednoho bodu nebude viditelná.

 


Copyright Internet Pb s.r.o. (c) 2000. 2001